"Doordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren."